กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
4
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,487
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.234.244.18
Server Time is : 2020-04-08
06:16:43am


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นทีปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/311/T_0039.PDFดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1
กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.