กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
18
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
70
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,499
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.233.220.21
Server Time is : 2020-04-09
11:48:53pm


รายนามสมาชิกสภา


 
ชื่อ-นามสกุล :  นางบัวทัน ชัยวงค์
ตำแหน่ง :  ประธานสภา อบต.ดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0871722433
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจรูญ แสนป้อ
ตำแหน่ง :  รองประธานสภา อบต.ดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0844826550
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจักรพันธ์ ใจใหม่
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่1
เบอร์โทรศัพท์ :  0871014561
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิภพ แสนสิทธิ์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่1
เบอร์โทรศัพท์ :  0871749273
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายยงยุทธ์ วังศรี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่2
เบอร์โทรศัพท์ :  0810201191
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิทยา อุปนันท์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่2
เบอร์โทรศัพท์ :  0821854541
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุเมธ สิทธิมูล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่3
เบอร์โทรศัพท์ :  0835666704
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสังวาลย์ สิทธิมูล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่3
เบอร์โทรศัพท์ :  0896355022
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายบุญเลิศ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่5
เบอร์โทรศัพท์ :  0810274582
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกรียงไกร กิตติวีระ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่6
เบอร์โทรศัพท์ :  0871738575
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธนกฤต วงค์เมืองใจ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่6
เบอร์โทรศัพท์ :  0821931878
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพูลทอง สกุลจันทร์งาม
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่7
เบอร์โทรศัพท์ :  0821866021
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางพิมพิลา นันตะแก้ว
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่7
เบอร์โทรศัพท์ :  0861961268
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกษิดิ์เดช ชัยชนะมงคล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่8
เบอร์โทรศัพท์ :  0612757391
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยยะ เหมือนเผ่า
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  0890541012
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปรีดา นามโสภา
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  0898533841
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิวัตร สุยะเรือน
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่8
เบอร์โทรศัพท์ :  0806761943
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิทยา มูลลิ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่9
เบอร์โทรศัพท์ :  0861877561
อีเมล :  ไม่ระบุ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.