กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
17
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
70
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,499
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.233.220.21
Server Time is : 2020-04-09
11:31:23pm


สำนักปลัดอบต


 
ชื่อ-นามสกุล :  นายไกรวิชญ์ วัดตินา
ตำแหน่ง :  จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายดนัย แสงอรุณ
ตำแหน่ง :  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0892659833
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายณรงค์ อินต๊ะผัด
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ :  0885471782
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอรนุช เรือนแก้ว
ตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเสกสรร หน่อแก้ว
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ :  0846106772
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวสุพรรณศิริ สมนา
ตำแหน่ง :  นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ :  0856244004
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวชนกนันท์ ทันใจ
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ :  0811118392
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางพรพนา ครองสวาท
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิพัฒน์ เสนคราม
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิษณุ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจรัญ บุญตัน
ตำแหน่ง :  พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
ตำแหน่ง :  พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางมินตรา เป๊กศรี
ตำแหน่ง :  จนท.รับ ส่ง เอกสาร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายทรงวิทย์ จันทร์งาม
ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิรัตน์ มาละกะ
ตำแหน่ง :  จ้างเหมาเวรยาม
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายณัฐพงษ์ ใจใหม่
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศักดิกร บุตรศรีมา
ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
ตำแหน่ง :  จ้างเหมาเก็บสถิติ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพิสิษฐ์ กองคำ
ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.