กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
1
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
88
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,517
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.233.220.21
Server Time is : 2020-04-10
12:42:23am


รายนามผู้ใหญ่บ้าน


 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิเวศ เที่ยงไชย
ตำแหน่ง :  กำนันตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8999-8885-6
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสวัสดิ์ หงษ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8955-7732-0
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยวัฒน์ ชนะวงค์ษา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8067-1605-0
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิพนธ์ เจริญวรรณ
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8195-1145-4
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสวัสดิ์ คำแสน
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8831-7812-1
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประสงค์ ร่มพนาธรรม
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8955-9601-3
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายคำนวน ปัญแก้ว
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ :  0-9307-1292-9
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายนิคม กันทาปวง
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8103-3985-3
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอดุลย์ ศรีบุญมา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8436-4102-4
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพงศ์กร พรหมเนตร
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ :  0-8718-8495-7
อีเมล :  ไม่ระบุ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.