กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
4
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
58
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,487
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.234.244.18
Server Time is : 2020-04-08
06:28:00am


 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13:01:48 น. อ่าน 253 คน
อบต.ดอนเปา ขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563)
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:40:34 น. อ่าน 258 คน
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เข้าระบบแท่ง
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:40:44 น. อ่าน 258 คน
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เข้าระบบแท่ง
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:37:51 น. อ่าน 238 คน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:49:30 น. อ่าน 268 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 14:01:16 น. อ่าน 320 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ.2559-2561) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุใน
 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 11:30:05 น. อ่าน 456 คน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 
 
ร่างแผนสามปี 2558-2560
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 718 คน
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559

หน้า : 1
กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.