กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
ร้องเรียนร้องทุกข์


 
Login :
Password :

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติ

วันนี้
1
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
88
เดือนที่แล้ว
319
ปีนี้
1,517
ปีที่แล้ว
11,341


Your IP Address : 3.233.220.21
Server Time is : 2020-04-10
12:03:18am


 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:42:41 น. อ่าน 26 คน
โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมขยายไหล่ทางถนน สายทุ่งศาลา – เหมืองฟู หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา กำแพงกันดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 216 เมตร ไหล่ทาง คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.50 เม
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:40:11 น. อ่าน 10 คน
9. โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมขยายไหล่ทางถนน สายทุ่งศาลา – เหมืองฟู หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา กำแพงกันดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 216 เมตร ไหล่ทาง คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.50
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 10
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:50:47 น. อ่าน 31 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ซอย 3/1 ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม. ตามแบบมาตร
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 9
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:50:22 น. อ่าน 21 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ซอย 3/1 ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม. ตามแบบมาตร
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 8
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:49:43 น. อ่าน 19 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ซอยข้างบ้านนายสมบัติ บุญมี ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 444.00 ตร.
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 7
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:48:51 น. อ่าน 23 คน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 4 ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 6
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:48:08 น. อ่าน 22 คน
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 8 ช่วงหน้าบ้านนายหนึ่ง ขึ้นไปทางแยกน้ำดื่มวังน้ำค้าง ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบมาตรฐา
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 5
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:47:37 น. อ่าน 29 คน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ซอย 5 หน้าบ้านนางอิ่น จันทร์แก้ว ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 3
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:47:12 น. อ่าน 25 คน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม. ยาว 128.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตร.ม.
 
 
เอกสารแบบแปลน/ประมาณการ/สรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:46:38 น. อ่าน 27 คน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ซอยข้างบ้านนายแก้ว บุญคุ้ม ปริมาณงานกว้าง 2.50 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 312.50 ตร.ม.
 
 
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:21:03 น. อ่าน 23 คน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีความประสงค์จะตกลงราคาก่อสร้างงานประเภทงานถนน จำนวน 8 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 
 
เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานปรับปรุงถนน คสล. ม.3
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16:34:36 น. อ่าน 167 คน
กว้าง 3.00 เมตรยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600ตร.ม.
 
 
เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานรางระบายน้ำ ม.1
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16:33:51 น. อ่าน 214 คน
ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
 
 
ประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16:32:39 น. อ่าน 160 คน
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) กว้าง 3.00 เมตรยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600ตร.ม.
 
 
ประมาณการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16:31:46 น. อ่าน 156 คน
ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
 
 
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:11:01 น. อ่าน 137 คน
-
 
 
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:09:15 น. อ่าน 133 คน
-
 
 
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:07:49 น. อ่าน 133 คน
-
 
 
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:07:06 น. อ่าน 134 คน
-
 
 
ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:06:06 น. อ่าน 156 คน
-
 
 
ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15:55:16 น. อ่าน 136 คน
*
 
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15:08:01 น. อ่าน 143 คน
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพี้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.
 
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15:06:41 น. อ่าน 123 คน
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 33.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต. ดอนเปา)
 
 
ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. ม.8
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15:05:07 น. อ่าน 135 คน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนันต์ฟั้นตุ้ย ถึงบ้านนายแดง แสงอุทัย หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
 
 
ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างผิวถนน ม.7 ซอย 6
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15:02:42 น. อ่าน 114 คน
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้าง เหมาโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 6 (ข้างอ่างเก็บน้ำ)
 
 
ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10:38:43 น. อ่าน 120 คน
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. ๗ บ้านใหม่สวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖
 
 
ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13:37:02 น. อ่าน 174 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาก่อสร้างงานประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ
 
 
ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 โครงการ
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:26:14 น. อ่าน 171 คน
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 8 โครงการ
 
 
ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 โครงการ
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:24:10 น. อ่าน 153 คน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 โครงการ

หน้า : 1
กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.